Project R-6343

Titel

Optimalisatie van UHasselt Ecotron (Onderzoek)

Abstract

Huidig onderzoek richt zich voor een groot deel op het begrijpen van mechanismen die de werking van ecosystemen reguleren, het voorspellen van hun activiteiten op lange termijn en het beheer om ze draaiende te houden. Hiervoor besliste Universiteit Hasselt om te investeren in de bouw van een hoogtechnologische onderzoeksinfrastructuur: de "Ecotron Universiteit Hasselt", waar twaalf grote ecosysteemkamers continu kunnen worden geobserveerd en gecontroleerd. Het onderzoek dat hier plaatsvindt zal zich enerzijds focussen op het begrijpen van de reactie van ecosysteemdienten van heide op wereldwijde veranderingen en anderzijds op de valorisatie van biomassa, inclusief het afval van het beheer van heide, als biochar. De huidige Herculesoproep geeft ons de mogelijkheid om de Ecotron faciliteit te optimaliseren door 1) De huidige beregeningsinstallatie op te waarderen om een grote reeks weersomstandigheden beter te simuleren; 2) Het verhogen van het aantal sensoren om de resolutie en de controle van de bodem lysimeters te verbeteren; 3) Een dertiende eenheid te installeren om op korte termijn experimenten uit te voeren rond valorisatie van biomassa; en 4) De aankoop van een pyrolysetoestel om biochar te produceren.

Periode

07 juli 2015 - 06 juli 2020