Project R-6344

Titel

BOF apparatuurfonds: Next generation Sequencing infrastructuur (Onderzoek)

Abstract

De ambitie van dit project is om een next generation sequencing platform van meerdere overkoepelende departementen aan de UHasselt te ontwikkelen voor toepassingen in de life sciences en verschillende biologische onderzoeksgebieden. Het huidige consortium brengt onderzoekers van meer dan 7 onderzoeksgroepen samen, dit met inbegrip van een strategische samenwerking met onderzoekers van het VITO. Een multidisciplinair NGS platform zal efficiënt gebruik van de apparatuur mogelijk maken. Het platform zal worden gebruikt in verschillende onderzoeksprojecten en kan worden geopend voor extra onderzoeksgroepen.

Periode

07 juli 2015 - 06 juli 2020