Project R-6347

Titel

Testfaciliteit voor NORM based bouwmaterialen (Onderzoek)

Abstract

Via het BOF project wordt een testfaciliteit voor de karakterisatie van NORM ('Naturally Occurring Radiological Materials') houdende bouwmaterialen uitgebouwd. De nieuwe Euratom-BSS legt nieuwe regelgeving op aan NORM verwerkende bedrijven en voor de constructiesector die dit type materialen verwerkt in bouwmaterialen. Naar aanleiding van deze richtlijnen zijn bedrijven reeds op zoek naar oplossingen voor de karakterisatie van de NORM houdende nevenproducten, afvalstromen en NORM houdende bouwmaterialen. Om de bedrijven en onderzoekers die nieuwe bouwmaterialen ontwikkelen te ondersteunen kan NuTeC (CMK) voorlopig enkel 'on-site' meetmethoden inzetten. Deze 'on-site' meetmethoden zijn ongeschikt voor diepgaande radiologische karakterisaties en daarnaast is er binnen het labo van NuTeC een gebrek aan infrastructuur voor de vereiste voorbehandeling van deze stalen voor diepgaande karakterisatie. De 'on-site' meetmethoden zijn niet geschikt om de door de standaarden vereiste lage activiteitsmetingen (zoals in het geval van NORM) uit te voeren. Met dit BOF project zal NuTeC wel in staat zijn om dergelijke karakterisaties uit te voeren hiertoe wordt een lage achtergrond HPGe opstelling verworven en de benodigde infrastructuur voor staalbereiding. Dit zal NuTeC versterken met oog op onderzoekssamenwerking met industrie en de onderzoekers van het Europese COST netwerk NORM4Building.

Periode

07 juli 2015 - 06 juli 2020