Project R-6491

Titel

Onderzoeksovereenkomst in het kader van het doctoraat van Niels Belmans (Onderzoek)

Abstract

Cone beam Computed Tomografie (CBCT) is een opkomende X-straal techniek, die zijn weg gevonden heeft naar vele toepassingen binnen de dentomaxillofaciale beeldvorming. De mogelijkheid om 3D beelden met hoge resolutie te genereren resulteerde in een enorme toename in het aantal dentale radiologische procedures. Hoewel CBCT geassocieerd wordt met een hoger stralingsrisico dan de conventionele dentale beeldvormingstechnieken, wordt CBCT beschouwd als een 'lage dosis' radiologische techniek, volgens de definitie van de 'High Level Expert Group' (HLEG; www.hleg.de). Het doel van dit doctoraatsproject is het karakteriseren van de mogelijke risico's die verbonden zijn aan CBCT beeldvorming in pediatrische patiënten. Hiervoor wordt dit project opgedeeld in drie deeltaken. In de eerste taak worden de effecten van lage doses ioniserende straling bestudeerd in stamcellen van de orofaciale regio. Orofaciale stamcellen zullen worden blootgesteld aan lage doses van X-stralen (0, 5, 10, 20, 50 en 100 mGy) en daarna zullen DNA schade herstel en de herstelkinetiek geanalyseerd worden door microscopische visualisatie van yH2AX en 53BP1, beiden merkers voor DNA dubbelstrengs breuken. De cellen zullen 30 minuten, 1 uur, 4 uur en 24 uur na bestraling bekeken worden. Het secretieprofiel van bepaalde eiwitten in het supernatans van deze cellen zal ook bestudeerd worden. De tweede deeltaak focust op de effecten van blootstelling aan therapeutische CBCT beeldvorming in de orale mucosa cellen. Net als in deeltaak 1, wordt DNA schade herstel en herstelkinetiek in orale mucosa cellen van patiënten geanalyseerd door microscopische visualisatie van yH2AX en 53BP1. De analyse gebeurt vlak voor en na (30 minuten en 24 uur) CBCT beeldvorming. Het laatste deel van dit doctoraatsproject focust op speekselprofiling. Er zal een pilootstudie opgezet worden om na te gaan of het mogelijk is om speeksel te gebruiken om lokale door CBCT geïnduceerde veranderingen in het oxidatieve stress niveau in de oropharyngale regio en de speekselklieren te detecteren. Om na te gaan of er leeftijdsafhankelijke verschillen zijn in stralingsgevoeligheid, zal speeksel verzameld worden bij 50 kinderen een een tiental volwassenen. De stalen zullen vlak voor en 30 minuten na CBCT afgenomen worden. Er wordt verwacht dat de resultaten van dit project kunnen leiden tot toekomstige aanbevelingen en mogelijke aanpassingen van het gebruik van CBCT in pediatrische tandheelkunde.

Periode

01 oktober 2015 - 30 september 2019