Project R-7361

Titel

Definiëren hoe een nieuwe B-celpopulatie bijdraagt aan MS pathologie (Onderzoek)

Abstract

Onze hypothese is dat het verouderde B-cel compartiment verhoogd is bij een gedeelte van MS patienten en dat het bijdraagt tot neuro-inflammatie in MS door autoreactieve en pro-inflammatoire activiteit. Toch is er nog geen enkel onderzoek gevoerd naar de fundamentele eigenschappen van deze nieuwe B-cel als geheugencel. Het doel van dit voorstel is dus om een definitie te geven voor (i) de oorsprong, (ii) de maturatie status en klonale eigenschappen van deze oude B-cel populatie in MS-patiënten door middel van next-generation sequencing van het B-cel antilichaam repertoire. De moleculaire karakterisering zal ons toelaten om meer inzicht te krijgen over (i) de oorsprong - of de B-cellen ontwikkelen met of zonder antigeen en germinal center ervaring, (ii) de maturatie status - beschrijving van karakteristieken van geheugencellen (somatische mutatie en verandering van klasse) en (iii) het klonale repertoire - of deze B-cellen worden gerepresenteerd door een gevarieerde set van klonen of beperkt worden door een gelimiteerd aantal grote klonale populaties.

Periode

01 april 2016 - 31 maart 2017