Project R-1323

Titel

Schatting van infectieziekte-parameters gebaseerd op mixture modellen. (Onderzoek)

Abstract

Censtat heeft een internationaal erkende expertise opgebouwd op het vlak van mathematische en statistische modellen voor infectieziekten. Uitgangspunt voor dit onderzoek zijn compartimentele dynamische modellen voor infectieziekten. Het basismodel bevat drie relevante compartimenten voor vatbare, besmettelijk geinfecteerde en immune individuen. De relaties tussen de compartimenten kunnen worden uitgedrukt door een stelsel van partiele differentiaalvergelijkingen. Dit project zal deze theorie verder onderbouwen en uitwerken rond het topic "Schatting van infectieziekte-parameters gebaseerd op mixture modellen".

Periode

01 oktober 2008 - 30 september 2010