Project R-6722

Titel

Ionen substitutie in hybride perovskieten: verbeteren van de stabiliteit en regelen van de bandkloof (Onderzoek)

Abstract

Perovskiet zonnecellen hebben recent veel aandacht getrokken ten gevolge van een indrukwekkende stijging in hun rendement en hun inherent lage kosten. Hun instelbare bandkloof en kleine energieverliezen maakt hun toepassing in tandem zonnecellen mogelijk. De belangrijkste horde op de weg naar commercialisatie is de beperkte stabiliteit van de huidige hybride perovskiet materialen en de korte levensduur van de corresponderende zonnecellen. De doelen van dit project zijn het verwerven van inzichten in de stabiliteit aan de ene hand en het moduleren van de bandkloof aan de andere hand. Beide doelstellingen zullen bereikt worden gebruikmakend van systematische ionen substituties uitgaande van de huidige perovskieten. Door deze studie zullen structuur-eigenschap relaties bekomen worden. Deze inzichten zullen leiden tot stabielere hybride perovskieten met instelbare bandkloof.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2019