Project R-7052

Titel

Verkeersveiligheid in lage en midden-inkomenslanden: uitdagingen en strategieën voor verbetering. (Onderwijs)

Abstract

De voorgestelde ITP zal lopen van september tot december 2016, georganiseerd door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt. Het programme heet "Road Safety in Low and Middle Income Countries: Challenges and Strategies for Improvement". Drie belangrijke onderwerpen zullen worden behandeld: infrastructuur en mobiliteit, gedrag en de ontwikkeling van een doeltreffend en gecontextualiseerd verkeersveiligheidsbeleid. Met betrekking tot gedrag, zullen deelnemers leren verkeer en verplaatsingsgedrag te verklaren en hoe sensibilisatiecampagnes of onderwijsprogramma's kunnen worden gebruikt om gedrag te beïnvloeden. Met betrekking tot infrastructuur, zullen deelnemers de impact van infrastructuur op de verkeersveiligheid bestuderen en een koppeling maken tussen gedrag en infrastructuur: in hoeverre heeft wegontwerp invloed op menselijk gedrag in het verkeer en omgekeerd, hoe kan gedrag bijdragen aan infrastructuur ontwerp. Tot slot zal deelnemers verkennen mobiliteit en verkeersveiligheidsbeleid. Op basis van nieuwe ontwikkelingen die zich in hun steden/land voordoen, leert ze hoe weg veiligheid en mobiliteit beleid afstemmen door gebruik van de juiste methodologische instrumenten en rekening houdend met verschillende aspecten zoals economie, demografie, ecologie, ruimtelijke ordening, enz.

Periode

15 september 2016 - 07 december 2016