Project R-6749

Titel

Implementatie van een Activiteitengebasserd Transportmodel. Fase 1 : Haalbaarheidsstudie, Fase 2 : Volledige implementatie. (Onderzoek)

Abstract

Fase 1: Activiteiten-gebaseerde transportmodellen hebben bewezen dat ze meer realistische en beleidsgerichte voorspellingen kunnen maken. Een belangrijk voordeel van deze modellen is dat ze een meer realistische beschrijving geven van het verplaatsingsgedrag van mensen. Een ander voordeel is dat ze dit verplaatsingsgedrag ook beter begrijpen. Omwille van deze voordelen zijn heel wat onderzoekers en beleidsmakers overgestapt van conventionele modellen naar activiteiten-gebaseerde modellen. In deze haalbaarheidsstudie die 2,5 maanden duurt, evalueren we het potentieel van de implementatie van een op maat gemaakt, state-of-the-art activiteiten-gebaseerd transportmodel. Het model waarop we focussen is het "FEATHERS" model. FEATHERS is een geavanceerd vervoersvraag-model dat verplaatsingen kan voorspellen van groepen van individuen die in een bepaald gebied leven. Daarnaast kan FEATHERS ook individuele activiteiten voorspellen die plaatsvinden tijdens de dag, tussen de verplaatsingen. Dit betekent dat FEATHERS weet welke activiteit er door het individu wordt uitgevoerd, op een bepaalde plaats, op een bepaald moment en voor hoe lang. Het finale resultaat/product van deze studie is een gedetailleerd rapport met daarin een beschrijving van de concrete stappen die gezet moeten worden om FEATHERS te introduceren bij East Hampshire District Cuncil UK. Dit rapport wordt gepresenteerd aan de betrokken autoriteiten voor discussie en verdere actie. Daarnaast wordt een financieel plan en een werkplan voorzien voor deze implementatie.

Periode

21 november 2015 - 31 december 2015