Project R-6625

Titel

De Phyllomicrobiomed of Hornbeam (Carpinus Betulus L.) en zijn mogelijke rol in ontgfiting van luchtverontreinigende stoffen (Onderzoek)

Abstract

De lucht is een cruciale substantie voor de menselijke (en vele andere levende organismen) gezondheid en het leven. Het kan worden vervuild door gassen en fijnstof uit veel verschillende bronnen bijv. verkeer, verbranding, natuurrampen. De laatste jaren is luchtvervuiling een probleem in veel gebieden van de wereld geworden en is het raadzaam om het probleem aan te pakken. In dit project wordt de evaluatie van de capaciteit van micro-organismen voor het degraderen / ontgiften van schadelijke stoffen, in proces gedefinieerde luchtsanering voorgesteld. In de voorgestelde aanpak zal het phylloremediation worden genoemd, wegens het analyseren van mogelijke luchtreiniging met behulp van microbiomes van plantaardige bovengrondse delen die bestaan uit endomicrobiomes en epimicrobiomes. Het is de bedoeling om genera te bepalen van phyllo- bacteriën, archaea en schimmels die in en op bovengrondse plantendelen leven in niet-landbouw wijze door 16S rDNA sequencing en bebouwbare organismen te vinden die de mogelijkheid hebben de capaciteiten om de luchtvervuiling van organische aard en aardolie. Het is ook de taak om de kennis over planten die de aanwezigheid van dergelijke micro-organismen bevorderen te bewerkstelligen en te bepalen of ze bruikbaar zijn om te planten en zo met behulp van hun microbewoners in staat zijn de lucht te helpen zuiveren.

Periode

01 mei 2016 - 31 december 2018