Project R-6626

Titel

Glyfosaat Rhizoremediation Strategieën voor Bodems bij intensief landbouwgebruik (Onderzoek)

Abstract

Elk jaar worden in Argentinië meer dan 300.000 ton pesticiden toegepast; ongeveer 65% hiervan zijn formuleringen van het brede spectrum herbicide glyfosaat (N - phosphonomethylglicine). Tijdens de afgelopen jaren, was er veel discussie over glyfosaat als oorzaak van hormoonverstoring, DNA-schade, reproductieve en ontwikkelingstoxiciteit, neurotoxiciteit en kanker, evenals aangeboren afwijkingen. De doelstellingen van het werk dat aan de UHasselt zal worden uitgevoerd, zijn de volgende: 1. Het isoleren en zowel fenotypisch als genetypisch karakteriseren van glyfosaat degraderende bacteriën uit de bodem, rhizosfeer en endosfeer van Lotus spp. dewelke groeien op velden waar intensief gebruik gemaakt wordt van glyfosaat. 2. Om de plantengroeibevorderende (PGP) mogelijkheden van geïsoleerde glyfosaat-afbrekende micro-organismen te bestuderen. 3. Om de capaciteit te bestuderen van de geïsoleerde glyfosaat afbrekende stammen om de wortels van de kandidaat plantensoorten te koloniseren. 4. 'Whole genome sequencing' van geselecteerde stammen met ION TORRENT® sequencing faciliteiten en het samenstellen van een consortium van veelbelovende stammen gebaseerd op de uitkomst van via bioinformatica gegenereerde data. 5. Om de biologische efficiëntie van de ontworpen consortia in serreproeven te beoordelen.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2017