Project R-7537

Titel

AGROMINE (Onderzoek)

Abstract

Het LIFE-AGROMINE project heeft als doel om pilot-schaal het volgende aan te tonen: - Het verstrekken van ecosysteemdiensten door middel van agro-ecologische phytomining teeltsystemen. - De terugwinning en recycling van waardevolle metalen (nikkel) van Ni-rijke bodem en industrieel afval (van de staalindustrie, Ni raffinages, de automobiel en luchtvaart-industrie). - Het gebruik van bijproducten gegenereerd door het metalen herstelproces om de bodemvruchtbaarheid van phytomining teeltsystemen te verbeteren - De milieu-levensvatbaarheid van nikkel phytomining (beoordeeld door de uitwerking van Life Cycle Assessments, energiebalans, bewaking van de uitstoot van broeikasgassen en C-opslag en via het toezicht op de invasiviteit van serpentinophytes en effecten op de lokale biodiversiteit). - De sociaal-economische levensvatbaarheid van phytomining (geëvalueerd aan de hand van een kostenanalyse van de phytomining keten). - Verbeteringen in de bodemkwaliteit en de functie, en C opslag, na de implementatie van phytomining teeltsystemen in Ni-rijke ultramafische bodems en andere Ni-rijke substraten (met speciale aandacht voor de aangetaste gebieden) - Het behoud van zeldzame en bedreigde metallofyte soorten na hun introductie in teeltsystemen door het opstellen van kiemplasma banken en het zorgvuldig gebruik maken van inheemse en geadapteerde wilde soorten op land- en bodemsanering sites.

Periode

01 juli 2016 - 30 juni 2021