Project R-7855

Titel

Grenzeloos Biobased Onderwijs (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is om voor de grensoverschrijdende topcluster biobased economy meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden zodat er ingespeeld wordt op de toekomstige vraag naar geschikt, technisch en techno-economisch personeel maar ook een impuls gegeven wordt aan de (verdere) uitbouw van deze, in ontwikkeling zijnde sector. Omdat de biobased sector een zeer breed terrein is, is gekozen om primair in te zetten op de thema's biovezels & biocomposieten, groene chemie, bio-energie en inhoudsstoffen (zoals groene gewasbeschermingsmiddelen, kleurstoffen ed.). De sectoren waarvoor rond deze thema's onderwijsprogramma's primair gemaakt gaan worden zijn: bouw, agro-food, chemie, materialen (w.o. textiel) en maritiem. Deze thema's zijn gekozen omdat die momenteel het meest kansrijk geacht worden voor verdere ontwikkeling. De sectoren zijn gekozen omdat deze in de regio sterk vertegenwoordigd zijn.

Periode

01 november 2016 - 31 oktober 2019