Project R-7013

Titel

Steunpunt Milieu en Gezondheid (Onderzoek)

Abstract

Dit vijfjarig voorstel (2016-2020) heeft als doel het Steunpunt Milieu en Gezondheid te vestigen in Vlaanderen, de vierde cyclus zal een wetenschappelijke verzameling van kennis zijn voor milieu en gezondheid. De opgedane kennis is gericht op milieu en gezondheid en welzijn te verbeteren door het kwantificeren van de effecten van milieu-factoren op de volksgezondheid met speciale aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Het centrum zal voortbouwen op de sterktes en ervaringen die zijn opgedaan in de eerste drie cycli van het Vlaams kenniscentrum voor Milieu en Gezondheid 2001-2006, 2007-2011, 2012-2015 en zal nieuwe toekomstige uitdagingen aanpakken.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2020