Project R-6636

Titel

Glycine receptor antagonisme in de VTA verbetert de subchronisch PCP-geïnduceerde verslechtering. (Onderzoek)

Abstract

Dopamine neuronen uit de middenhersenen die input leveren voor het stratium, reageren op stimuli, waaronder primaire en geconditioneerde beloningsbehoeften. Overdreven secretie van dopamine bij schizofrene patiënten wijst op een ongepaste significantie van irrelevante stimuli en interne representaties en kan de aanleiding geven tot psychosis [1]. Het voorgestelde onderzoek het therapeutisch potentieel van de blokkade van scizofrenie door glycine receptoren in een subchronisch PCP model. Onze hypothese is dat glycine receptor blokkade hyperexcitatie van dopamine neuronen kunnen verzwakken in een subchronisch PCP model, door het verbeteren van GABA-erge inhibitie. Verder zullen we evalueren wat de effecten zijn van glycine receptor antagonisme in de VTA op positieve schizofrene gedragspatronen. Meer specifiek willen we volgende zaken meten: horizontale locomotor activiteit, indicatief voor positieve schizofrene gedragingen, een appetitieve conditionerende taak, om de motivationele tekortkomingen te evalueren, en een geconditioneerde 'reinforcement' taak, om te bevestigen dat een verstoorde toewijzing van de significantie van een bepaalde stimuli (hoe belangrijk/opvallend is de stimuli), aanleiding geeft tot verminderde motivatie.

Periode

01 december 2015 - 31 december 2017