Project R-7011

Titel

EXPERT-tool: proof-of-concept realisatie van en marktverkenning met een interactieve tool voor het voorschrijven van cardiovasculaire revalidatie (Onderzoek)

Abstract

In de behandeling van individuen met metabole ziekten (zoals obesitas en diabetes) en/of cardiovasculaire aandoeningen is fysieke training en revalidatie een hoeksteen. Door deze therapie verbetert de gezondheid, neemt de hospitalisatiefrequentie af, en neemt de levensduur en kwaliteit van leven toe. Toenemende evidentie wijst erop dat afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt (bijvoorbeeld vetmassaverlies, verlaging bloeddruk, verlaging cholesterol, etc.), en/of afhankelijk van de risicofactoren of ziekten die aanwezig zijn, het trainingsvoorschrift aangepast dient te worden. Voor iedere risicofactor en ziektebeeld zijn er immers aparte revalidatie/trainingsrichtlijnen. Echter, het vaak voorkomen van verschillende risicofactoren en/of ziektebeelden bij eenzelfde individu maakt het moeilijk om een adequaat trainingsvoorschrift te ontwikkelen: bij deze individuen dienen immers multipele trainingsdoelen bereikt te worden. Het blijft in de klinische praktijk erg complex om adequate trainingsvoorschriften te ontwikkelen voor personen met metabole en/of cardiovasculaire ziekten

Periode

01 april 2016 - 30 juni 2018