Project R-6617

Titel

Felt Closeness (Onderzoek)

Abstract

Felt Closeness is een interdisciplinair innovatieproject geïnspireerd door de visie om het potentieel van 'felt closeness' (bv., subjectieve percepties van de band met familieleden en de samenleving waarin men opgroeit) te realiseren in de context van sociaal werk met kleine kinderen en jeugd. Het centrale idee is om een verbeterde, op technologie gebaseerde methode te ontwikkelen om dit concept te kunnen gaan meten en gebruiken in sociaal werk. Hoofdzakelijk heeft het project 3 doelen: (a) gezamenlijk een applicatie ontwikkelen om de felt closeness te kunnen meten aan de hand van touch-screens in combinatie met tastbare objecten, (b) het testen van de bruikbaarheid door sociale werkers en de servicegebruikers, voornamelijk kinderen en (c) het voorzien van een eerste exploratie van de psychometrische eigenschappen van felt closeness (de constructvaliditeit zal pas in een latere samenwerking behandeld worden). De geplande applicatie biedt: (a) innovatie op vlak van interactieve tabletops, door het toestaan van capicatieve multi-touch tablets om passieve objecten te meten, (b) een nieuw tool dat kan bijdragen aan het begrijpen van de dynamiek tussen familieleden en de ondersteuning van relatiegebaseerd sociaal werk en (c) een methode die het toevoegen van meerdere gebruikersperspectieven (vooral die van kinderen) in ontwikkelingsonderzoek bevordert. Het project heeft 4 fases. In fase 1 zullen we de literatuurstudie een het conceptueel framework verfijnen en enkele workshops houden met sociale werkers in Brighton om hen te introduceren aan het concept felt closeness en te discussiëren over de eerste technologische prototypes. Fase 2 zal de bevindingen van fase 1 gebruiken om de applicatie te ontwikkelen aan de hand van iteratief proces. In fase 3, zullen families en sociale werkers de applicatie testen. Fase 4 bestaat uit de evaluatie van het project.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2016