Project R-7212

Titel

Project Collaboration Agreement tussen Norwegian Institute of bioeconomy (NIBIO) en Universiteit Hasselt (UH) ikv het Biofresh project : Bioeconomic production of fresh greenhouse vegetables in Norway. (Onderzoek)

Abstract

Het project bio-economische productie van glasgroenten in Noorwegen (BioFresh) brengt samen wetenschappelijke kennis over plantenfysiologie, het klimaat en de bouw-technologie, en microbiologie met het doel om verse, gezonde hoge kwaliteit fruit te produceren met behulp van natuurlijke Noorse bronnen. Het uiteindelijke doel is om deze verse groenten het hele jaar door zonder het gebruik van fossiele energie, chemische gewasbescherming te produceren, en zonder uitstoot van CO2, kunstmest of andere afvalfracties. Om dit te bereiken, moet plantaardige productie technieken worden veranderd en aangepast als gevolg van dramatische veranderingen in het klimaat in de Noorse kassen. Fotosynthetische activiteit, transpiratie en de opname van water en voedingsstoffen moet in evenwicht gehouden door het ontwikkelen van nieuwe protocollen voor temperatuur, licht, vochtigheid en CO2-regelgeving, irrigatietechnieken en culturele maatregelen. Recirculatie van drainagewater, terwijl de integratie van vloeibare organische afvalfracties zullen er nieuwe kennis over hoe om gunstige microbiële gemeenschappen te ondersteunen in het wortelmilieu vereisen. In het project zullen producenten en consumenten samen werken teneinde de hoogst mogelijke fractie van hoge kwaliteit groenten te bereiken, waardoor de verliezen verminderen. Innovatie zal alleen gebeuren als er nieuwe technologische ontwikkelingen leiden tot economische en / of ecologische waarde zal geven. Om deze waarden te kwantificeren, wordt een recent ontwikkelde modelleringsbenadering aangepast en gevalideerd Norwegian omstandigheden. Gespecialiseerde consultants worden ingezet om de implementatie te ondersteunen in de praktijk.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2019