Project R-6954

Titel

Master Class Design for Human Flourishing: werken aan inspirerende scholen en klaslokalen (Onderwijs)

Abstract

In haar ambitienota geeft de faculteit Architectuur en Kunst aan dat ze ernaar wil streven om studenten en onderzoekers op te leiden met een duidelijke zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook voorliggend project sluit aan bij deze missie. Concreet wil het masterstudenten interieurarchitectuur (UHasselt) en masterstudenten industrial design (TUDelft) laten samenwerken rond de thematiek van 'Design for Human Flourishing' of 'Ontwerpen voor Geluk', en dat toegespitst op scholen en klaslokalen (i.c, lager onderwijs). Het ondernemen van initiatieven om te werken aan het 'geluk' van mensen is erg relevant vandaag, omdat (a) er een maatschappelijke vraag en nood is naar een focus op het "wel-zijn", "wel-bevinden" en geluk van mensen (b) aandacht hebben voor het geluk van mensen ook repercussies op andere vlakken kan hebben - gelukkige mensen zijn bv. productiever, gezonder, meer sociaal en beter in staat tot constructief en creatief denken (c) geluk een topic op de politieke agenda geworden is. In 2011 en 2013 wees VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon naar het belang van het "geluk" van mensen en stelde hij dat 'the creation of an enabling environment for improving people's wellbeing is a development goal in itself' (2013, p.3). Met dit project wordt ingezet op de rol en bijdrage die ontwerpwetenschappen kunnen hebben in het faciliteren van mogelijkheden en de realisatie van omgevingen waar mensen gelukkig(er) (kunnen) zijn. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor toekomstige product designers, architecten en interieurarchitecten. In hun toekomstige ontwerppraktijk zullen zij nl. hoe langer hoe meer uitgedaagd worden om creatieve antwoorden te bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen waar onze maatschappij mee geconfronteerd wordt.

Periode

01 februari 2016 - 01 augustus 2017