Project R-7262

Titel

Een simulatie-optimalisatie kader voor de analyse en het beheer van spoeddiensten (Onderzoek)

Abstract

Emergency Afdelingen (EDS), een van de belangrijkste toegangspunten van een ziekenhuis, vormen een belangrijke schakel in het systeem voor gezondheidszorg. Door een opmerkelijke groei van de vraag, de steeds strengere budgetten en de behoefte aan dienstverlening vaak hoger zijn dan de beschikbare middelen. Dit project biedt hulpmiddelen en richtlijnen voor het ziekenhuis management om hun ED efficiënt te beheren met het oog op de verdringing van het probleem te verminderen. Ten eerste, een computersimulatie model, het nabootsen van een echte ED, wordt geconstrueerd door een combinatie van traditionele simulatiemethodes met innovatieve process mining technieken voor het analyseren van real-life data. Het simulatie-model maakt het mogelijk, het testen van potentiële verbeteringen, zonder ze te implementeren in de praktijk. Ten tweede wordt een simulatie-optimalisatie methode voorgesteld met de meest efficiënte configuratie van een ED. In tegenstelling tot bestaand onderzoek worden meerdere prestatiemaatstaven geoptimaliseerd (bijvoorbeeld patiënt wachttijden, verblijfsduur, kosten, enz.). En zowel verbeteringen in termen van hulpbronnen niveaus (bijvoorbeeld aantal verpleegkundigen) en systeem veranderingen (bijvoorbeeld, alternatief prioritering regels) worden onderzocht. Tot slot worden op korte en lange termijn management richtlijnen voorgesteld. Richtlijnen voor lange termijn zijn gericht om het continu verbeteren van de prestaties van het ED door prestatie-indicatoren te koppelen aan de ziekenhuis strategie. Richtlijnen op korte termijn voorkomen verdringing , dit gebeurt door het identificeren van indicatoren die zeer geschikt zijn om het verdringingsprobleem te voorspellen in de nabije toekomst. Dit moet samen met de corrigerende maatregelen worden genomen.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2018