Project R-6946

Titel

Energieprojecten in Afrika (Onderwijs)

Abstract

In het kader van een masterthesis zullen 2x2 studenten vanuit de faculteit IIW (Elektromechanica en Energie) gedurende 3 maanden naar Kenia (Ukunda) trekken om daar energie op te wekken voor toepassingen zoals ovens en voedselverwarming in een lagere (en middelbare) school! Het opwekken van energie zal gebeuren door afval te verwerken tot pellets (bouw van een pelletinstallatie) (Deel 1 - 2 studenten - oktober tot december) en deze pellets te gebruiken in een zelf te bouwen verbrandingsoven om (bijvoorbeeld) water of andere voedingsstoffen te verwarmen (Deel 2 - 2 studenten - februari tot mei). Op deze manier kan op een ecologische manier afval ingezet worden om nuttige energie uit te halen. Aangezien het hier gaat om een middelbare school waar ook beroepen worden aangeleerd, zal ook kennisoverdracht van de masterstudenten naar de plaatselijke leerkrachten en leerlingen gebeuren zodat zij in de toekomst zelf deze installatie kunnen onderhouden. Tevens zijn er ook bezoeken aan universiteiten in Kenia (University of Nairobi, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology en Moi University) gepland om te bespreken of het ontwikkelen van systemen voor energieopwekking en -opslag voor hen interessant zijn om samen onderzoek naar te doen (via VLIR UOS TEAM projecten).

Periode

05 september 2016 - 23 juni 2017