Project R-7311

Titel

Bepalen van de optimale voorspellingsmethode voor het simultane vergelijkensysteem van de strafprocedure. Op zoek naar accurate voorspellingen van de instroom van parketten en correctionele rechtbanken in België. (Onderzoek)

Abstract

In de afgelopen jaren zijn meer en meer academici begonnen met het ontwikkelen van modellen voor het voorspellen van criminaliteit. Tot op heden ontbreekt er echter een allesomvattend voorspellingsmodel voor de volledige keten van het strafrechtelijk systeem (inclusief parketen en correctionele rechtbanken). Dit onderzoek is gericht op het voorspellen van de instroom van zaken van elk parket en elke correctionele rechtbank in België. Voorspellingen zullen in de toekomst cruciaal worden bij de invoering van bepaalde maatregelen, zoals de hervorming van de financiering van de rechterlijke orde. Enkel rekening houden met de instroom van parketten en rechtbanken kan echter leiden tot inaccurate voorspellingen, daar ze onderdeel zijn van een systeem van simultane vergelijkingen. Zo wordt het criminaliteitsniveau bepaald door het aantal veroordelingen en de grootte van het politiekorps, maar tegelijkertijd hangt de optimale grootte van het politiekorps onder andere af van het huidige criminaliteitsniveau. Het incorporeren van de interdependenties van het systeem in een voorspellingsmodel maakt dit onderzoek baanbrekend in de rechtseconomie en de economische analyse van criminaliteit. Ik zal 4 (time series) voorspellingsmodellen gebruiken (ADL modellen, modellen met een Kalman filter, ARIMAX modellen en VAR modellen) voor het schatten van de structurele vergelijkingen en 1 model (ARIMAX) voor de vergelijking in gereduceerde vorm. Er zal onderzocht worden welke aanpak de meest accurate voorspellingen oplevert voor de instroom van de parketten en correctionele rechtbanken.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2019