Project R-7312

Titel

Ecosysteemdiensten in de stad: planten doen hun werk, doet beleid het hare? (Onderzoek)

Abstract

Ondanks onze toegenomen kennis van zaken zoals het verlies aan biodiversiteit en luchtvervuiling is er nog steeds een negatieve tendens die impliceert dat er nieuwe benaderingen nodig zijn. Multi-actor governance verwijst naar besluitvormingsprocessen waarbij over het gebruik van gemeenschappelijke goederen en diensten beslist wordt door een breed scala aan belanghebbenden en maatschappelijke actoren. Het bestuur van ecosysteemdiensten wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen als gevolg van de specifieke kenmerken van die ecosysteemdiensten: er zijn nog steeds belangrijke lacunes in wetenschappelijk bewijs over het gebruik van natuur - gebaseerde oplossingen, ecosysteemdienstactoren worden verspreid op meerdere niveaus en in alle sectoren, vertaling van onderzoeksresultaten naar een beleid is moeilijk, en beleidsdoelstellingen kunnen tegenstrijdigheden veroorzaken binnen de verschillende sectoren. Het project richt zich op de verbetering van het beheer van ecosysteemdiensten in stedelijke gebieden. Het begint met het ontwerpen van een beheersplan voor stedelijk groen gebaseerd op één dienst, menselijke gezondheid, met behulp van nieuwe wetenschappelijke kennis ten aanzien van met bacteriën versterkte plantaardige technologieën die zorgen voor PM-reductie en ontgifting. Vervolgens ligt de focus op het beheerprobleem door toevoeging van het belang van andere diensten op basis van de participatie van belanghebbenden. Het project eindigt met een analyse van hoe de kennis uit vorige stappen vertaald kan worden naar de beleidsmakers en welke andere aspecten, naast wetenschappelijke kennis, een rol spelen in het beleidsestablishment binnen een nieuw kader.

Periode

01 oktober 2016 - 13 januari 2020