Project R-7397

Titel

Valoriseren van onderbenutte gronden: voor elk type land de geschikte plant (Onderzoek)

Abstract

In het VALORpLANDt project wil ik samen met CAPAX onderbenutte gronden valoriseren door deze in te zetten voor biomassaproductie al dan niet in combinatie met een sanering. Enerzijds moet de productiviteit van deze teelten zo optimaal mogelijk zijn door een selectie van gewassen, teelttechnische aspecten en innovatieve strategieën (gebruik van biochar, plant-geassocieerde bacteriën). Anderzijds moet een zo hoogwaardig mogelijke afzet van de geproduceerde biomassa binnen Vlaanderen gerealiseerd worden.

Periode

01 september 2016 - 28 februari 2017