Project R-7140

Titel

Het verlenen van externe ondersteuning bij de uitwerking van oplossingen voor vraagstukken in kader van het Renovatiepact (Onderzoek)

Abstract

Deze offerte heeft betrekking op het bestek VEA/REG/2016/LP/02 met de vraag van het Vlaams Energieagentschap naar het verlenen van externe ondersteuning bij de uitwerking van oplossingen voor vraagstukken in kader van het Renovatiepact, meer specifiek (1) het mee uitwerken van een of meerdere opvolgingsindicatoren voor het Renovatiepact die zowel op korte als op middellange termijn kunnen worden toegepast, en (2) het verzamelen van inzichten en het uitwerken en uittesten van concrete hulpmiddelen om verschillende doelgroepen van het Renovatiepact te motiveren tot een diepgaande energierenovatie van hun woning. De offerte geeft eerst een beschrijving van de probleemstelling voor de opvolgingsindicator en voor de motivatoren. Vervolgens wordt voor beide onderdelen een voorstel voor onderzoekaanpak gedaan, inclusief een plan van aanpak en een voorstel voor timing. Afsluitend wordt de forfaitaire kostprijs voor deze opdracht gegeven en wordt de expertise van de inschrijver kort omschreven.

Periode

01 juli 2016 - 30 juni 2017