Project R-6965

Titel

Toestellen voor de detectie van de magnetische resonantie van diamant spin qubits door middel van de foto-stroom techniek. (Onderzoek)

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 18/02/2016 het verblijf van dr. Takashi Yamamoto (lnstitut fUr Quantenoptik, Universitat Ulm, Duitsland) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal dr. Takashi Yamamoto onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Milos Neslader (Onderzoeksgroep Materiaalfysica). Het verblijf zal plaatsvinden in 2016.

Periode

01 april 2016 - 30 juni 2016