Project R-8063

Titel

ICP - Internationale cursus programma (Master in mobiliteitswetenschappen) (Onderwijs)

Abstract

In deze ICP stellen we een multidisciplinair masterprogramma voor met een unieke focus en aanpak met betrekking tot verkeersveiligheid in ontwikkelingslanden. Verkeersveiligheid wordt in dit programma benaderd als een grensoverschrijdend domein, dat elementen als psychologie, economie, ruimtelijke planning, milieu studies, engineering en dergelijke samen brengt. De ICP beurzen en incrementele financiering bieden ons de kans om de oriëntatie van het programma richting de context van ontwikkelingslanden verder te versterken. Het doel van het ICP programma is het vormen van geëngageerde studenten die de capaciteiten hebben om effectief een verkeersveiligheidsbeleid te ontwikkelen, implementeren en evalueren in een ontwikkelingscontext. Verder - en in de context van het netwerk 'Verkeersveiligheid in Ontwikkelingslanden - beoogt het programma de ondersteuning van de alumni door een klimaat van bewustwording en inzetbaarheid te ontwikkelen bij verschillende stakeholders in hun thuisland. Daarnaast wensen we ook nieuwe gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen ten behoeve van de duurzaamheid van het ICP programma. Ten slotte wordt een Network of Excellence (NoE) opgericht in Vietnam voor de realisatie van de kennistransfer en expertise in een lokale Zuiderse context.

Periode

01 januari 2017 - 31 augustus 2022