Project R-6971

Titel

BOF projectfinanciering i.k.v. TransMID (Onderzoek)

Abstract

TransMID richt zich op de ontwikkeling van nieuwe methoden om de belangrijkste epidemiologische parameters van zowel serologische en sociaal contact gegevens te schatten, met als doel het bereik van de volksgezondheidsvragen aanzienlijk uit te breiden en die adequaat kunnen worden aangepakt met behulp van die gegevens. Met behulp van nieuwe statistische en wiskundige theorieën en onlangs verzamelde, evenals gemakkelijk beschikbaare serologische en sociaal contact data (voornamelijk uit Europa), zullen de fundamentele wiskundige en epidemiologische uitdagingen zoals geschetst in de volgende werkpakketten worden behandeld: (a) de frequentie en dichtheid afhankelijke massa-actie betreffende mogelijke effectieve contacten met de transmissie dynamiek in (sub) populaties van verschillende grootte met een empirische evaluatie met behulp van direct beschikbare contact gegevens, (b) gedrags- en temporele variaties in contactpatronen en hun impact op de dynamiek van infectieziekten, (c) nauw contact huishoudelijke netwerken en de aanname van een homogene menging in huishoudens, (d) het schatten van parameters van multivariele en seriele cross-sectionele serologische data die rekening houdt met temporele effecten en de heterogeniteit in het verkrijgen in combinatie met het gebrui,van sociaal contact data, en (e) tenslotte het ontwerp van sero- en sociaal contact enquêtes met een specifieke focus op de seriële cross-sectionele bevragingen. TransMID is transdisciplinair van nature met toepassingen op ziekten die van groot belang zijn voor de volksgezondheid, zoals kinkhoest, cytomegalovirus en mazelen. Translationele methodologie werd geplaatst in het hart van TransMID en resulteert in de ontwikkeling van een verenigende methodologie voor andere ziekten en instellingen. De ontwikkeling van een toolbox en bijbehorende software maken een eenvoudige en effectieve toepassing van deze fundamenteel verbeterde technieken op een groot aantal infectieziekten en in verschillende geografische contexten mogelijk, die de impact van TransMID's op de volksgezondheid in Europa en daarbuiten moeten optimaliseren.

Periode

01 augustus 2016 - 31 juli 2021