Project R-7232

Titel

Stralingsgeïnduceerde mechanische degradatie in alkali-geactiveerde materialen : een gecombineerde experimentele computationele benadering (Onderzoek)

Abstract

Dit project bestudeert de stralingsgeïnduceerde effecten in alkali-geactiveerde materialen wanneer deze toegepast worden in nucleaire veiligheidsstructuren zoals nucleaire afvalcontainers. Materialen die alumina en silica bevatten (zoals vliegas) reageren in alkalisch midden tot een vast materiaal vergelijkbaar met uitgehard Portlandcement. Ze worden alkali-geactiveerde materiaal (AAM) genoemd. Deze materialen beschikken over een hoge chemische en thermische resistentie en zijn hierdoor interessante alternatieven voor toepassing in nucleaire veiligheidsstructuren. Momenteel zijn er echter nog geen modellen voorhanden die het effect van ioniserende straling op de eigenschappen en toepasbaarheid van deze materialen op een betrouwbare manier kunnen voorspellen op lange termijn. Het doel van dit project is dan ook de ontwikkeling van een model dat toelaat om voor AAM geproduceerd uit afval of industriële residues zoals slakken of vliegassen, de stralingseffecten te bestuderen. Daarvoor zullen numerieke en constitutieve modellen ontwikkeld worden die de microstructuur en het gedrag de verschillende fasen van een specifiek geproduceerd AAM beschrijven en de stralingseffecten op deze structuur simuleren. Via experimenten proeven waarbij testmaterialen bestraald en gekarakteriseerd worden, kan het model geoptimaliseerd worden door vergelijking van de experimentele en gesimuleerde data. Na validatie van dit model kan het verder aangepast en toegepast worden voor specifieke simulatiestudies op een bredere groep van materialen en processen.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2020