Project R-7228

Titel

De synergie tussen planten en micro-organismen als innovatief, duurzaam antwoord op luchtvervuiling (Onderzoek)

Abstract

Luchtvervuiling, waaronder fijnstof en vluchtige organische stoffen, is een groot probleem in vele stedelijke gebieden. Volgens recente gegevens, sterven er tegenwoordig meer mensen door luchtvervuiling dan malaria en HIV samen. Er werd reeds aangetoond dat fytoremediatie kan worden aangewend voor sanering van luchtpollutie. Vele jaren onderzoek tonen overigens aan dat plant-microbe interacties kunnen worden benut om fytoremediatie van vervuilde omgevingen significant te verbeteren. In geval van luchtverontreiniging, zijn fyllosfeer en blad-endosfeer bacteriën veelbelovende kandidaten om luchtpolluenten te detoxificeren via degradatie, transformatie of sequestratie en om plantengroei te bevorderen, met een verhoogde adsorptie van luchtpolluenten tot gevolg. In dit project wordt de structuur en functie van de fyllosfeer en blad-endosfeer bacteriële gemeenschappen geassocieerd met Hedera helix, geselecteerd als gastheerplant, opgehelderd via een metagenomics/-transcriptomics benadering. Vervolgens wordt het vermogen van geïsoleerde stammen om luchtpolluenten te detoxificeren en adsorberen geëvalueerd. Geselecteerde stammen worden gebruikt voor whole genome shotgun sequencing en inoculatie-experimenten. Zodus worden, met behulp van de nieuwste cultivatie-afhankelijke en -onafhankelijke technieken, de onderliggende detoxificatiemechanismen van luchtpolluenten ontrafeld en een geoptimaliseerd plant-microbe systeem ontwikkeld ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2017