Project R-7350

Titel

Evaluatie van de economische levensvatbaarheid van een oplossing ter ondersteuning van onafhankelijke reizen van personen met een handicap (Onderzoek)

Abstract

Vanwege de vergrijzing, zal het aantal personen met een handicap (PMH) toenemen. Voor hen is het niet evident om zelfstandig te reizen. Het is echter belangrijk om zo lang mogelijk buitenshuis mobiel te blijven zodat men langer kan genieten van een hoog kwalitatief leven en dus minder lang afhankelijk is van ondersteunende diensten. Om mobiliteit buitenshuis te ondersteunen werd "Viamigo" als oplossing ontwikkeld om individuen in real-time van op afstand te monitoren. Het doel is om mensen met communicatieproblemen (de gebruikers dus) een gekende route aan te leren, die zij nadien onafhankelijk kunnen afleggen terwijl ze worden gevolgd door een persoonlijke 'coach' (bv. verzorger, familielid, vriend). Het algemene doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in toekomstige zakelijke opportuniteiten en in de economische levensvatbaarheid van Viamigo. Daarom zal het project (a) een levend lab van gebruikers realiseren, (b) de zakelijke opportuniteiten kwantitatief beoordelen en (c) het economisch meest haalbare groeipad ontwikkelen

Periode

01 september 2016 - 31 augustus 2017