Project R-7260

Titel

Impact analyse van de mededingingswetgeving: efficiëntie en effectiviteit van de Europese controleregels inzake fusies. (Onderzoek)

Abstract

Dit voorstel past de gekende Impact assessment methoden toe op het thema van de Europese mededigingswetgeving, meer concreet op de controleregels inzake fusies. De hoofddoelstelling van dit project is het inschatten van de efficiëntie en effectiviteit van de Europese controleregels inzake fusies door het onderzoeken van hun impact op (toekomstig) gedrag van bedrijven alsook de impact op de welvaart van consumenten en concurrenten. Door middel van zowel case studies (bvb. Facebook en Whatapp) en vergelijkende econometrische analyse van het aantal fusies in Europese landen, zal dit voorstel leiden tot een onderbouwde beleidsevaluatie van bestaande Europese controleregels inzake fusies.

Periode

01 oktober 2016 - 31 augustus 2019