Project R-7054

Titel

Het complementaire en verrijkende karakter van MOOCs als uniek onderwijsconcept voor masteropleidingen aan UHasselt: een piloot project (Onderwijs)

Abstract

In het kader van de opleidingen van de School voor Mobiliteitswetenschappen, willen we 2 opleidingsonderdelen voor de start van het academiejaar aanbieden m.b.v. MOOCs. Hierin wordt de basis gelegd om daar achteraf dieper op in te gaan in de mastervakken. Het is belangrijk om te weten dat de MOOCs deel uitmaken van het voorbereidingsprogramma (12SP), maar dat de student nog steeds een programma van 120SP moet afwerken tijdens de masteropleiding. De MOOCs dragen dus bij als marketing tool door 2 cursussen aan te bieden aan een wereldwijd publiek. Daarnaast voeren we onmiddellijk al een bepaalde kwaliteitscontrole uit zodat geschikte studenten uiteindelijk geselecteerd worden. MOOCs hebben reeds bewezen dat ze een bepaalde opleiding of een kleinere universiteit zoals UHasselt in de verf kunnen zetten. Verder heeft onderzoek ook uitgewezen dat het implementeren van peer assessment in een MOOC, als innovatieve evaluatietool, een uitgelezen manier is om de betrokkenheid van de deelnemers te verhogen en zo een antwoord te bieden voor de grote uitval van geregistreerde maar niet actieve deelnemers. We kunnen dus ook stellen dat MOOCs een springplank zijn naar onderzoek en valorisatie.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2018