Project R-8184

Titel

Versterking van het wetenschappelijk aanbod aan de Universiteit Sidi Mohamed Ben Abdellah inzake de energietransitie en de promotie van gedeelde hernieuwbare energie in de regio Fès-Meknès

Abstract

Het project past binnen de Marokkaanse nationale strategie voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het doel is om de capaciteit aan de Universiteit Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) te versterken inzake juridisch-wetenschappelijk onderzoek over energie-efficiëntie (EE) en hernieuwbare energie (HE). Het project bestaat uit twee grote luiken: 1. de ontwikkeling van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de USMBA omtrent EE en HE via doctoraatsonderzoeken, vormingen, studies en praktische gidsen; 2. de energietransitie in de regio Fès-Meknès bevorderen door samen met lokale stakeholders een beweging op gang te brengen naar gedeelde energie en hun te begeleiden bij de structurering van projecten

Periode

01 januari 2017 - 31 augustus 2022