Project R-7828

Titel

Een in vivo biocompatibiliteitsstudie voor mesoporeuze silica nanopartikels in Schmidtea mediterranea (Onderzoek)

Abstract

Mesoporeuze silica nanodeeltjes worden steeds vaker gebruikt in allerlei biomedische toepassingen. In de eerste plaats als poreus dragermateriaal van waaruit werkzame bestanddelen zoals medicijnen gecontroleerd worden afgegeven. Momenteel wordt echter te weinig aandacht besteed aan de potentieel nadelige effecten van deze nanodeeltjes op de gezondheid. Niettegenstaande silica nanodeeltjes als veilig worden beschouwd, blijkt uit een aantal recente studies dat ze voor verschillende celtypes potentieel cytotoxische eigenschappen hebben. Nanodeeltjes hebben door hun kleine afmetingen immers verschillende fysisch-chemische eigenschappen en daardoor een verschillend toxicologisch profiel. Dit onderzoeksproject focust op de biocompatibiliteit van silica nanodeeltjes en hun effecten op stamcellen. Stamcellen zijn immers vaak het 'target' van de biomedische toepassingen waarvoor silica nanodeeltjes worden ingezet. De effecten op stamcellen, en hun onderliggende mechanismen, zullen in vivo worden bestudeerd in Schmidtea mediterranea. Dit is een zoetwaterplatworm (Planaria) met een uitzonderlijke hoeveelheid totipotente stamcellen, die tevens de unieke mogelijkheid biedt om effecten op stamcellen binnen de eigen stamcelniche te bestuderen. Omdat de celheterogeniteit van de weefsels belangrijke toxische responsen kunnen maskeren zullen naast het algemene kinetische en dynamische profiel ook de responsen op het enkel-celniveau worden bestudeerd. Uiteindelijk streven we ernaar om, door alle facetten van deze studie te integreren op de verschillende biologische niveaus, het toxicologisch profiel van silica nanodeeltjes in kaart te brengen. Tenslotte zullen potentieel interessante mechanismen verder worden gevalideerd in humane cellijnen zodat de humane veiligheid van deze nanodeeltjes nauwkeuriger kan worden beoordeeld.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2021