Project R-7863

Titel

Translocatie van roetdeeltjes van moeder naar foetus. De ontwikkeling van een nieuwe interne label-vrije biomarker van blootstelling en het gebruik in studies over programmering van ziekte en gezondheid in het vroege leven. (Onderzoek)

Abstract

Hierbij de Nederlandstalige vertaling: Huidige luchtverontreinigingsconcentraties zijn verantwoordelijk voor 3.7 miljoen vroegtijdige overlijdens wereldwijd. Deeltjes uitgestoten door verbrandingsprocessen, namelijk koolstof, verhogen cardiovasculaire morbiditeit en sterfte, chronische respiratoire aandoeningen en longkanker. Twee hypothesen liggen aan de basis om deze bevindingen van experimentele en epidemiologische studies te verklaren. Ten eerste kunnen deeltjes een ontstekingsreactie in de longen veroorzaken waarbij cytokines in het systeem worden vrijgegeven. Ten tweede kunnen de kleinste deeltjes zich verplaatsen van de longen naar de bloedsomloop, en zo effecten in verschillende orgaansystemen teweegbrengen. Ondanks dat verschillende verbanden van luchtverontreiniging als causaal zijn vastgesteld, worden de risico's aanzienlijk onderschat door misclassificatie van de blootstelling. In de meeste epidemiologische studies wordt de blootstelling aan luchtvervuiling niet gemeten op het niveau van het individu. Wij hebben onlangs twee nieuwe optische technieken ontwikkeld om koolstof op een "label"-vrije manier te detecteren, wat voorheen niet mogelijk was. In dit project is de doelstelling om deze technieken verder te ontwikkelen zodat ze kunnen toegepast worden op bloed en placentaweefsel. Hierdoor kan persoonlijke blootstelling aan luchtverontreiniging over de gehele zwangerschap bepaald worden en kan inzicht verkregen worden in de translocatie van deeltjes van de longen van de moeder naar de foetus. De gemeten koolstofdeeltjes worden gecorreleerd met microcirculatie van pasgeborenen en belangrijke biologische netwerken voor vasculaire functie op epigenetisch en transcriptoom niveau.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2020