Project R-7546

Titel

Ontwikkeling van Intelligible Internet-of-Things objecten en applicaties door eind-gebruikers (Onderzoek)

Abstract

Het Internet of Things (IoT) verwijst naar netwerken van fysieke objecten met autonome verwerkingsvermogen die meestal ook diverse sensoren aan boord hebben. Het aantal en de verscheidenheid van IoT objecten in onze dagelijkse omgeving, en de diversiteit waarmee er kan gecommuniceerd en geinterageerd worden, maakt het voor eindgebruikers bijzonder moeilijk om volledige controle over deze objecten en toepassingen te verkrijgen. In dit voorstel verkennen we meer intellgible gebruikersinterfaces waarmee eindgebruikers kunnen interageren met verzamelingen van IoT objecten.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2020