Project R-7799

Titel

Creëren van structurele en fysico-chemische controle om de eigenschappen van hybride periodische mesoporeuze metaalfosfonaten te versterken.

Abstract

Hybride organische-anorganische materialen combineren organische functionaliteiten met de eigenschappen van anorganische materialen. De focus is verschoven van silica-gebaseerde materialen naar niet-silica hybride materialen. Hoewel er een significante vooruitgang gerealiseerd met betrekking tot de oppervlakte modificatie met organische functionele lagen zijn specifieke eigenschappen van poreuze materialen met geïncorporeerde organische groepen niet toegankelijk via het oppervlakte graften. Hybride mesoporeuze materialen zoals metaal organische roosters (MOF) werden reeds grondig en uitvoerig bestudeerd en beschreven in de literatuur. Echter is er slechts weinig aandacht besteed aan de groep van mesoporeuze hybride metaaloxiden, bereid via interactie van metaaloxide precursoren met di-organofosfonzuren, (RO)2O-P-R'-P-O(OR)2. Deze groep van mesoporeuze hybride metaaloxiden bezit hetzelfde potentieel als silica gebaseerde (PMO's) (periodische mesoporeuze organosilicaten). Onderzoek naar deze periodische mesoporeuze metaalfosfonaten is beperkt door de complexiteit waarmee materiaaleigenschappen kunnen gecontroleerd worden via een template geassisteerde synthese. Het doel van dit project is het verwerven van kennis om deze structuur- en fysicochemische eigenschappen te sturen door een aantal parameters te bestuderen zoals het type en de hoeveelheid van de precursor, de synthese omstandigheden en de kinetiek van de condensatie. Aanvullend worden eveneens strategieën ontwikkeld voor de stabilisatie van de gevormde structuren. Een grondige karakterisatie met behulp van complementair geavanceerde analytische technieken is voorzien om de materiaaleigenschappen te correleren met de synthese omstandigheden en stabilisatie alsook de studie van de onderliggende mechanismen om deze eigenschappen en stabiliteit te controleren en aan te sturen.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2020