Project R-7597

Titel

De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (Onderzoek)

Abstract

Het doel van deze studie is om een uitgebreid overzicht en beter inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van de richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs, vooral het effect op de verkeersveiligheid, en met name de nieuwigheden ingevoerd met de richtlijn: de nieuwe Unie modellicentie, geharmoniseerde administratieve geldigheidsduur, wijzigingen van rijbewijscategorieën (met inbegrip van nieuwe categorieën en wijzigingen in de bestaande categorieën), geharmoniseerde regels voor examinatoren en het EU rijbewijsnetwerk (RESPER).

Periode

14 december 2016 - 13 december 2017