Project R-7261

Titel

Sociale aanvaarding van carbon capture and utilization (Onderzoek)

Abstract

In dit doctoraat gaan we de sociale aanvaarding inschatten van het afvangen en gebruiken van de gecapteerde C02 in productieprocessen van chemicaliën, brandstoffen, en materialen. Deze technologie wordt ook wel "carbon capture and utilization" (CCU) genoemd en is een in ontwikkeling verkerende optie die ingezet kan worden bij het bestrijden van COremissies. Echter, het vervullen van dit potentieel hangt af van de mate waarin experts, de bevolking, en omwonenden deze innovatie accepteren. Op zijn beurt beïnvloedt deze inschatting dan weer de bereidwilligheid van ondernemers om het risico te nemen dat gepaard gaat bij de commercialisatie van groene innovaties, die gekenmerkt worden door hoge onzekerheid en kapitaalsintensiviteit. In een eerste fase van dit doctoraat gaan we met behulp van experten uit de industrie, de media, het onderzoek en de overheidswereld na wat er cruciaal zal zijn voor de verdere ontwikkeling van CCU en in welke toepassingen zij het meeste potentieel zien gegeven hun achtergrond. Aan de hand van deze informatie zullen er beleidsmaatregelen geïdentificeerd worden die de sociale aanvaarding van CCU stimuleren. Tegelijkertijd vervult deze fase de rol van kwalitatieve voorstudie voor het hierop volgende kwantitatieve luik. Vervolgens, in een tweede fase worden twee C02 gebaseerde eindproducten, zijnde transportbrandstof en plastic verpakkingsmateriaal, onderworpen aan het waarderingsoordeel van de consument. Dit heeft als doel na te gaan of de beslissing van het al dan niet toekennen van een label de oorzaak kan zijn van een competitief voordeel.

Periode

01 oktober 2016 - 15 juli 2018