Project R-7362

Titel

Uitvoeren van een cross-sectioneel onderzoek in Genk-Zuid (Onderzoek)

Abstract

In september 2011 werden de resultaten van het humane biomonitoringsonderzoek in de hot spot Genk-Zuid voorgesteld. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, een onderzoeksconsortium met partners uit verschillende disciplines (toxicologie, maatschappelijke gezondheidszorg, statistiek, sociologie, chemie), afkomstig van alle Vlaamse universiteiten, het PIH en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De studie werd uitgevoerd in de periode januari 2010 tot november 2010 bij 197 jongeren (14-15 jaar) die woonden in onmiddellijke nabijheid van het industriegebied Genk-Zuid. In vergelijking met de Vlaamse controlegroep werd in Genk-Zuid een significant hogere blootstelling vastgesteld aan meerdere zware metalen en poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Er werd een significant lagere blootstelling geobserveerd aan persistente stoffen (PCB's, dioxines, DDT en gebromeerde vlamvertragers) en sommige zware metalen (antimoon, kwik, nikkel). In de hotspot Genk-Zuid werd verhoogde DNA schade vastgesteld. Er werden subtiele verschillen geobserveerd tussen de jongeren in Genk-Zuid (of sommige subregio's) en de Vlaamse controlegroep voor hormoonconcentraties in bloed, ontwikkeling van de puberteit, astma en concentratievermogen, maar er werden geen medische afwijkingen vastgesteld. Doel van het project: Het organiseren van een monitoringssysteem rond het industriegebied Genk-Zuid met als doel de gezondheid van de omwonenden op te volgen, en de link te leggen met de lokale milieudruk. Het monitoringssysteem moet toelaten om na te gaan of verbeteringen in het milieu zichtbaar zijn in de gezondheid van de mens. Enerzijds zullen we vergelijken met de resultaten van vroegere studies, anderzijds moet er een herhaalde monitoring in de toekomst mogelijk zijn, zodanig dat de effecten van de genomen maatregelen opgevolgd kunnen worden, specifiek met het oog op de gezondheid van de omwonenden van het industriegebied Genk-Zuid.

Periode

11 augustus 2016 - 31 maart 2018