Project R-7565

Titel

Samenwerkingsovereenkomst tussen VITO, UHasselt en UAntwerpen in kader van het doctoraat van Sophie Van Schoubroeck met titel 'Ontwikkelen en toepassen van een duurzaamheidsindicatoren-set voor de groene chemie' (Onderzoek)

Abstract

De chemische industrie staat voor sociale, economische en milieu-gerelateerde uitdagingen. Binnen dit kader wint het concept van "groene chemie' steeds meer aan belang. Groene chemie draagt bij aan de opkomende bio-economie en levert hoogwaardige producten zoals bioplastic en biogebaseerde fijnchemicaliën. Binnen de groene chemie worden chemische producten en processen zo ontworpen dat het gebruik en ontstaan van schadelijke verbindingen geminimaliseerd worden. Om de milieu, economische en sociale gevolgen in kaart te brengen, is er nood aan de ontwikkeling van evaluatiemethoden die deze gevolgen meten en afwegen. Op deze manier kan de duurzaamheid van de chemicaliën beter beoordeeld worden. Binnen beleid- en besluitvorming is het gebruik van 'indicatoren' de meest aangewezen en algemeen aanvaarde manier om duurzaamheid te meten. Vandaag bestaan deze indicatoren voornamelijk voor laagwaardige toepassingen in de bio-economie zoals bio-energie en biobrandstof. Voor de groene chemie daarentegen, is slechts een zeer beperkte set van milieu-gerelateerde en economische indicatoren beschikbaar. Ook de verbanden tussen de verschillende duurzaamheidsaspecten moeten meegenomen worden. Het doel van dit doctoraat is om een uitgebreide set van indicatoren voor te stellen, specifiek uitgewerkt voor de evaluatie van groene chemicaliën. Deze indicatoren-set neemt de productie en het gebruik van chemicaliën mee over de gehele levenscyclus en houdt rekening met zowel de sociale en economische gevolgen als de impact op het milieu. De indicatoren worden daarna toegepast op twee VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) case studies binnen de context van de biochemische industrie. De methodologie zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van bestaande duurzaamheidskaders, voor biobrandstof en bio-energie, naar duurzaamheidskaders die ook op de groene chemie toepasbaar zijn.

Periode

01 december 2016 - 31 december 2020