Project R-7146

Titel

Functionele eigenschappen van twee-dimensionale nanogestructureerde materialen (Onderzoek)

Abstract

In de huidige nanotechnologie, naast de zoektocht naar grafeen verwante structuren, speelt de bottom - up zelfassemblage van organische moleculen en anorganische atomen en moleculen een cruciale rol. Bovendien wanneer we 2D elektronische systemen gebruiken als substraten voor deze zelfassemblage, kunnen unieke nieuwe functionaliteiten geïnduceerd worden voor de 2D systemen die hun toepasbaarheid sterk zullen verbeteren. Tegelijkertijd met 2D monolaag materialen werden er ook " topologische isolatoren " ontwikkeld de afgelopen jaren, waarbij een bulk isolator een 2D elektrisch geleidend oppervlak bezit met eigenschappen soortgelijk aan die van de 2D monolagen. Met de betrokkenheid van de voorgestelde wetenschappelijk onderzoeksgemeenschap willen onderzoeksteams de nodige kritische massa creëren om zelf-organisatie en meer algemeen oppervlakte-aanpassingen te combineren met verbeterde nieuwe functionaliteiten met het uiteindelijke doel de elektronische, magnetische en spintronische, mechanische, en optische eigenschappen te finetunen.

Periode

01 januari 2016 - 31 december 2020