Project R-2152

Titel

BOF groot project: Simultaneous Interaction Spaces; (Onderzoek)

Abstract

De zogenaamde verdwijnende computer dicteert dat een computer systeem versmelt met de natuurlijke omgeving van de gebruiker. De gebruiker interageert met het computer systeem via zijn omgeving, waardoor het gebruik van het systeem transparant is voor de gebruiker zelf en de omgeving intelligent lijkt. Ondanks dat deze visie algemeen aanvaard is, zijn er nog heel wat uitdagingen om deze visie in werkelijkheid om te zetten. We onderzoeken hoe intelligente omgevingen die uitvoering van complexe taken ondersteunen opgezet en verbonden kunnen worden. Dit gebeurt vanuit twee standpunten: enerzijds vanuit dat van eindgebruikers die controle wensen over de omgeving, verantwoording verwachten van bepaalde acties van de omgeving en nood hebben aan vlotte, rijke informatietoegang tijdens uitvoering van hun taken. Het andere standpunt is dat van software ontwikkelaars die applicaties bouwen voor meerdere simultane gebruikers (een typisch aspect in dit soort omgevingen), waarbij deze applicaties moeten kunnen omgaan met de hoge graad van dynamiek in de omgeving en onzekerheid m.b.t. activiteiten van eindgebruikers. Om dit onderzoek tot een goed einde te brengen, besteden we de nodige aandacht aan de ondersteunende infrastructuur (hardware, software en netwerk), interactietechnieken en protocollen. We zullen nieuwe tools bouwen die de eindgebruiker toelaten hun interactie met de omgeving zelf vorm te geven, en ontwikkelaars toelaten interfaces voor deze intelligente omgevingen te bouwen.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013