Project R-8968

Titel

Interreg EMR project: N-Power (Onderzoek)

Abstract

De hoofddoelstelling van het project N-POWER is de ontwikkeling of verbetering te ondersteunen van innovatief 'wijkontwikkelingsbeleid' om de deelnemende EMR-steden toe te laten hun 'buitengesloten' wijken en hun bevolking effectief betrekken bij een creatief, inclusief en duurzaam ontwikkelingsproces. Dit draagt niet alleen bij aan de vermindering van omgevingsongelijkheid tussen de wijken en aan de economische heropleving van achtergestelde wijken via de creatie van nieuwe lokale activiteiten en jobs, maar ook aan de sociale ontwikkeling van de wijken (via effecten inzake gemeenschapsleren, sociale integratie, sociale cohesie en collectieve organisatorische capaciteit). Het N-POWER-project gaat gezamenlijk werken aan re-integratie van de uitgesloten wijken en hun bewoners.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2021