Project R-7329

Titel

Studieopdracht naar de kostenefficiëntie van het renting systeem voor rolstoelen in de woonzorgcentra. (Onderzoek)

Abstract

Ouderen in WZC die voor 2007 nood hadden aan een rolstoel, moesten deze aankopen. Het ziekenfonds van de rolstoelbehoevende patiënt zorgde toen voor een tegemoetkoming van de aankoopsom. Uit het bestek van de onderhavige onderzoeksopdracht en uit de daarbij verstrekte bijlage over renting blijkt dat het verkoopsysteem in 2007 vervangen werd door een huur- of rentingsysteem omwille van drie redenen. Een eerste reden was de realisatie van een betere en individuele tegemoetkoming aan evoluerende noden van rolstoelbehoevende ouderen. Daarnaast moest het gebruik en de beschikbaarheid van kwalitatieve rolstoelen in woonzorgcentra met het nieuwe systeem geoptimaliseerd worden, aangezien aangekochte rolstoelen voorheen in WZC achterbleven als ouderen waren overleden of verhuisden. Dankzij het rentingsysteem worden dergelijke rolstoelen namelijk achtereenvolgens toegewezen aan andere bewoners. Een laatste reden voor de totstandkoming van het rentingsysteem was de beheersing van de kost van de verstrekking van rolstoelen voor de overheid.

Periode

15 september 2016 - 15 oktober 2016