Project R-7952

Titel

BRAIN-be Pioneer project 'PMOlluGENix-V2': Strategie om de gezondheidsrisico's voor kwetsbare individuen tijdens episodes van luchtvervuiling te evalueren. (Onderzoek)

Abstract

De huidige voorspellingen rond de klimaatsverandering stellen dat er een toename aan ademhalingsstoornissen zal optreden. Deze respiratoire stoornissen staan in verband met een verminderde luchtkwaliteit door het toedoen van een hoge concentratie aan ozon (O3) en fijnstof (PM) in zowel stedelijke als landelijke gebieden. De toename van deze luchtvervuiling, die gerelateerd is aan de klimaatsverandering, vormt een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid. Voornamelijk kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder kinderen en ouderen, ondervinden hiervan de meest nadelige effecten. In het 'PMOlluGENix-V2 Pioneer'-project streven we naar het ontwikkelen van algemene, gestandaardiseerde, beleidsondersteunende instrumenten en methoden om de risico's van het gecombineerd effect van O3 en PM tijdens periodes van verhoogde vervuiling te evalueren. Deze risico's hebben voornamelijk betrekking tot het cardio-respiratoire systeem. Daarom zal het risico in dit systeem geschat worden in kwetsbare individuen, door het meten van sensitieve indicatoren van schade of ontsteking in de luchtwegen, alsook de (epi)-genetische variatie in dit systeem. We zullen tijdens de zomer- en winterperiode kinderen (tussen de 9 en 11 jaar oud) met buitenactiviteiten zowel in vervuilde steden als daarbuiten onderzoeken. De testen worden uitgevoerd onmiddellijk na pieken van verhoogde vervuiling; de baseline testen zullen worden uitgevoerd bij een afwezigheid aan verhoogde vervuiling. Deze resultaten worden dan vergeleken met epidemiologische observaties tijdens de periodes van verhoogde vervuiling om het gezondheidseffect tijdens deze luchtvervuilingsepisodes te bepalen. Dit pioniersonderzoek maakt het mogelijk om doeltreffende, grootschalige epidemiologische studies te ontwerpen, waardoor men in toekomstige onderzoeken de risico's van het gecombineerde effect van O3 en PM tijdens periodes van verhoogde luchtvervuiling, beter kan evalueren.

Periode

15 december 2016 - 15 december 2019