Project R-7805

Titel

Code van goede praktijk voor fytoremediatie - praktijkvoorbeelden en richtlijnen (OL201500048) (Onderzoek)

Abstract

De doelstelling van deze opdracht is (1) het opmaken van een overzichtelijk document met praktijkvoorbeelden van het toepassen van fytoremediatie op bodem, sediment en groundwater; en (2) het opstellen van een handleiding voor bodemsaneringsdeskundigen en saneerders voor het toepassen van fytoremediatie in al zijn vormen.

Periode

17 oktober 2016 - 30 juni 2018