Project R-8490

Titel

Invloed van natuur op verdeling mentale gezondheid (Onderzoek)

Abstract

Geestelijke ziektes vormen een groeiend probleem in moderne samenlevingen. Hoewel de impact van demografische of sociaal-economische factoren op deze ziektes wordt erkend, is de interactie met de reeds verstedelijkte omgeving onduidelijk. Deze recent gelanceerde studie (NAMED) is bedoeld om de impact van de (niet-) en gebouwde omgeving op de geestelijke gezondheid in België, een van de meest verstedelijkte landen in Europa, te onderzoeken. Deze studie combineert kwantitatief en kwalitatief onderzoek en richt zich op de hoofdstad Brussel. Ten eerste zal een epidemiologisch onderzoek worden uitgevoerd op basis van de koppeling tussen gegevens uit de nationale gezondheidsonderzoeken en specifiek ontwikkelde indicatoren die de omgeving van elke deelnemer beschrijven in termen van (niet-) en gebouwde omgeving, kwaliteit van lucht en geluid. Ten tweede zullen maatschappelijk belanghebbenden en lokale of wetenschappelijke deskundigen worden geraadpleegd door middel van meerdere case-studies, focusgroepen en uitgebreide toetsing. Kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen vullen elkaar aan om een beter inzicht te krijgen in de impact van de verstedelijkte omgeving op de geestelijke gezondheid en de meervoudige onderliggende determinanten op individueel niveau (leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, cultuur, levensstijl, stress, sociale netwerkfactoren, enz.) of omgeving (type, kwaliteit, esthetiek, toegankelijkheid, veiligheid, etikettering, enz.). Dit onderzoek zal in het algemeen informatief zijn over de resultaten van de gezondheid / milieu onrechtvaardigheid / billijkheid. Door experts in sociale, geografische, medische en epidemiologische wetenschappen te verzamelen, wil dit project een volledig overzicht krijgen van de impact van de (niet-) en gebouwde omgeving op de geestelijke gezondheid. Conclusies zullen relevant zijn voor een breed publiek en zullen verschillende effecten hebben voor de samenleving. Ze zullen met name toelaten om besluitvormers te informeren en concrete, empirisch onderbouwde acties voor te stellen die van groot belang zijn voor de volksgezondheid, stedelijke planning en het beheer van de natuur

Periode

01 januari 2017 - 30 november 2021