Project R-7659

Titel

Maternale antilichamen als vroege biomerkers voor Autisme Spectrum Stoornis (Onderzoek)

Abstract

Autisme spectrumstoornis (ASS) is een verzamelnaam voor een heterogene groep van neuro-ontwikkelingsstoornissen die gekarakteriseerd worden door problemen met sociale interactie, communicatie en beperkte, stereotiepe patronen van gedrag en interesse. Symptomen van ASS treden op vanaf de vroege kindertijd, maar de diagnose kan tot op heden enkel worden vastgesteld aan de hand van uiterlijke gedragskenmerken. Een vroege biologische test die het risico op de ontwikkeling van ASS voorspelt, kan de ASS diagnose dus ondersteunen en gevoelig versnellen, waardoor een vroegere interventie mogelijk is. Eén van de voorgestelde ziektemechanismen voor ASS is de transfer van (auto)antilichamen van de moeder naar het ongeboren kind tijdens de zwangerschap, resulterend in een verstoorde neuronale ontwikkeling. Voor een subpopulatie van ASS patiënten zijn zulke maternale antilichamen reeds geïdentificeerd. In de huidige studie wordt een volledige karakterisatie uitgevoerd van het (auto)antilichaamprofiel in moeders wiens kind later ASS ontwikkelde. We zullen maternale serumstalen screenen voor antilichaamreactiviteit tegen alle proteïnes die in het humane foetale brein tot expressie komen en onderzoeken of deze antilichamen gebruikt kunnen worden als biomerkers voor vroege voorspelling van het risico op ASS. Deze biomerkers kunnen later verder ontwikkeld worden tot een voorspellende klinische test die enorm kan bijdragen aan de mogelijkheid tot vervroegde therapeutische interventie bij ASS patiënten.

Periode

01 januari 2017 - 31 maart 2021